Övriga trä- och klättertjänster

Bortforsling

Stubbfräsning

Trädhöjdaren kan även utföra andra tjänster utöver trädvård, där säkrad klättring krävs.

Klättertjänster

Det kan exempelvis handla om att rädda katter eller andra djur som klättrat sig för högt upp eller fästa föremål på hög höjd i träd.

 

Även snöskottning av tak kan utföras, vid behov och efterfrågan.

Trädhöjdaren • Birk Källström • 070-435 42 03 • birk@tradhojdaren.se • www.tradhojdaren.se