Om Företaget - Trädhöjdaren AB

Kompetens och Kvalité


Trädhöjdaren är ett mindre företag, som satsar på hög kvalitét. Företaget är numera ett aktiebolag och grundades och drivs av Arboristen - Birk Källström

som besitter lång erfarenhet inom branschen.


Efter avslutad trädgårdsutbildning åren 2000-2003 arbetade Birk som Trädgårdsanläggare i ca 4 år, och då även med beskärning av mindre träd och fruktträd, samt lättare trädfällning. Birk kände att träd var ett mycket spännande område och ville specialisera sig inom ämnet.

År 2007 påbörjade Birk sina studier till arborist på Hvilans 2 åriga yrkeshögskola -Arborist i Skåne. År 2009 tog Birk examen och startade då upp företaget Trädhöjdaren som varit ett aktivt arborist- företag (på heltid) sedan dess.


Som Trädgårdsmästare i grunden och 10 (12) år inom arborist-yrket, samt certifierad Eropean Tree Worker, kan Birk Källström med sitt företag Trädhöjdaren leverera mycket hög kvalité på sina tjänster.


Till skillnad till större företag är det en fördel att företagets drivande person

(Birk Källström), som besitter lång erfarenhet,  alltid är med på arbetsplatsen och kvalitén kan därför jämnt hållas hög, med en nära kundkontakt.

Ofta är det nödvändigt att vara två eller fler vid de riskfyllda tjänsterna och underentreprenader hyrs in vid behov, där även kraven på utbildning och erfarenhet är höga.Säkerhet och Försäkringar


Trädhöjdaren följer självklart alltid de säkerhetsföreskrifter som gäller inom branschen. Innan arbetets start görs alltid en riskanalys för minimera riskerna och under arbetets gång prioriteras alltid säkerheten i första hand.

Om ett arbetet bedöms vara riskfyllt ser vi alltid till att vara minst två stycken på arbetsplatsen.

Arbetsmetoden innebär vanligtvis klättring i träden, där åtkomsten av hela kronan oftast är en möjlighet utan problem och trädvården / fällningen kan utföras med mycket fin precision.

Trädhöjdaren har för säkerhetskull givetvis även heltäckande försäkringar hos Trygg-Hansa. Försäkringarna omfattar bland annat ansvarsförsäkring vid egendomsskada (upp till 10 miljoner kronor).


Kostnader


För att kunna bedöma lämpliga åtgärder, arbetstid och sätta prisnivåer på

tjänster, måste oftast en konsultation göras på plats. Den utförs vanligtvis kostnadsfritt, förutom när det gäller mer ingående trädbesiktningar.

Genom att Trädhöjdaren har sitt säte i hjärtat av Södermanland, kan oftast en lägre prisnivå hållas på uppdrag i länet än vad branschens aktuella företag i storstäderna kan göra.


Trädhöjdaren • Birk Källström • 070-435 42 03 • birk@tradhojdaren.se  www.tradhojdaren.se