Trädfällning & sektionsfällning

Vi är specialiserade på trädfällning och arbetar på ett mycket skonsamt sätt för den omgivande miljön. Om inte träden kan fällas hela genom precision-fällning, monteras träden ned i bitar genom  sektionsfällning. Arbetsmetoden är säkrad klättring i träden och vi arbetar på ett mycket säkert, effektivt och smidigt sätt.

Vid arbetet med trädfällning bör man ta häsyn till några viktiga förhållanden.

Det handlar om trädets placering och omgivning, viktförhållanden (i krona och stam), samt trädets kondition.


Mark-Fällning


Om tillräckligt utrymme finns att använda sig av traditionell mark-fällning med precision, utför vi främst denna metod  som oftast är det mest rationella och effektivaste tillvägagånssättet. Till vår hjälp har vi kilar, draglinor och vinschar.


Sektions-Fällning


Vid situationer när träd är placerade i bebyggelse eller har andra värdefulla objekt i närheten, krävs det ofta att trädet nedmonteras bit för bit, vilket vi då utför med mycket fin pecision genom så kallad sektions-fällning med speciellt anpassad utrustning.

Om objekten finns direkt under kronans delar, kan även grenar och stamdelar kontrollerat sänkas ned genom firning med rep.


Beslut om träd ska fällas


Vid beslutet om träd ska fällas bör man tänka till ordentligt. Det går mycket snabbt att fälla ett träd, men många år och kanske generationer för att växa upp till vuxet stadium.

Arboristen kan även här hjälpa till med bedömningen av träden och väga in olika riskfaktorer och andra aspekter.


Tillhörande tjänster vid Trädfällning


Vid trädfällning blir det oftast mer material än vad man räknat med att ta reda på. Självklart är det minst kostsamma alternativet för kunden att ta reda på allt själv.

Men vi anpassar tjänsten efter önskemål och erbjuder allt från kapning i önskade länger och ris-hantering i högar eller bortforslig av allt material.

Här har vi bl.a. genom våra underentreprenader tillgång till en rad olika lämliga maskiner som effektiviserar arbetet.

Trädhöjdaren • Birk Källström • 070-435 42 03 • birk@tradhojdaren.se  www.tradhojdaren.se