Om företaget - TRÄDHÖJDAREN

Kompetens

Företaget drivs av arboristen Birk Källström som besitter flera års erfarenhet av beskärning och trädfällning och är professionellt utbildad på Hvilans arboristutbildning i Skåne.

 

Flera års yrkeserfarenhet och utbildning finns även inom Trädgårdsanläggning, där avancerade tjänster gällande nyanläggning eller omanläggning kan erbjudas.

Säkerhet

Trädhöjdaren följer självklart de säkerhetsföreskrifter som gäller inom branschen. Innan arbetets start görs alltid en riskanalys för minimera riskerna. Under arbetets gång prioriteras alltid säkerheten i första hand.

Försäkringar

Trädhöjdaren har heltäckande försäkringar hos Trygg Hansa. Försäkringarna omfattar bland annat ansvarsförsäkring vid egendomsskada (upp till 10 miljoner kronor).

F-skattsedel

Trädhöjdaren innehar F-skattsedel.

 

Kostnader

För att kunna bedöma lämpliga åtgärder, arbetstid och sätta prisnivåer på tjänster, måste oftast en konsultation göras. Den utförs vanligtvis kostnadsfritt, förutom när det gäller mer ingående trädbesiktningar och omfattande trädvårdsplaner.

 

Genom att Trädhöjdaren är etablerad i Sörmland, kan oftast en lägre prisnivå hållas på uppdrag i länet än vad branschens aktuella företag i storstäderna kan göra.

 

Trädhöjdaren • Birk Källström • 070-435 42 03 • birk@tradhojdaren.se • www.tradhojdaren.se