Beskärning

Det är mycket viktigt att beskärning utförs på ett varsamt och korrekt sätt. Felaktiga och hårda ingrepp förstör både trädets hälsa och estetiska värde allvarligt.

 

Genom att anpassa rätt typ av beskärning till olika träd kan oftast både trädägarens önskemål uppfyllas och träden bevaras vackra, friska och säkra.

Underhålls-beskärning

Den vanligaste formen av beskärning, som egentligen alla vuxna/äldre träd är i behov av, är en så kallad underhållsbeskärning. Denna beskärningsform innebär att döda, skadade, sjuka eller konkurerrande grenar rensas ur trädkronan. Vid behov kan även grenar som börjat växa sig för nära byggnader eller andra objekt samt hänga ned för lågt över vägar, reduceras in till lämplig höjd eller avstånd. Självklart prioriteras även säkerheten och tunga eller större skadade grenar avlastas för att minimera riskerna.

 

Här följer några olika typer av beskärning, som vid behov och önskemål kan anpassas till det individuella trädet.

 

  • Uppbyggande beskärning
  • Kronrensning
  • Kronlyft
  • Kronutglesning/Gallring
  • Kronreduktion
  • Avlastande beskärning
  • Formklippning
  • Hamling
  • Fruktträdsbeskärning

Trädhöjdaren • Birk Källström • 070-435 42 03 • birk@tradhojdaren.se • www.tradhojdaren.se