Kronstabilisering

Vissa träd kan med tiden utvecklat allvarliga svagheter som kan vara en risk för säkerheten och trädets framtid. Om trädet anses vara mycket värdefullt kan det bevaras med hjälp av kronstabilisering.

 

Kronstabilisering innebär att två eller flera svaga delar av kronan förankras med varandra för att tillsammans utgöra ett stabilt förhållande.

 

Det finns många olika typer av säkrande system som anpassas till den individuella situationen. Oftast utförs en avlastningsbeskärning i kombination med installeringen.

Trädhöjdaren • Birk Källström • 070-435 42 03 • birk@tradhojdaren.se • www.tradhojdaren.se