Plantering

Planteringen är ett avgörande moment för att ett träd ska kunna utvecklas till ett friskt och långlivat träd.

 

Det gäller att välja rätt trädart/sort anpassat till platsen och att utföra planteringen på ett korrekt sätt.

 

Trädhöjdaren kan rekommendera lämpliga trädarter och sorter samt genomföra praktiska planterings-arbeten.

Trädhöjdaren • Birk Källström • 070-435 42 03 • birk@tradhojdaren.se • www.tradhojdaren.se