Trädfällning

Vid situationer när träd är placerade i bebyggelse eller har andra värdefulla objekt i närheten, krävs det ofta att trädet nedmonteras bit för bit. Om objekten finns direkt under kronans delar, kan grenar och stamdelar kontrollerat sänkas ned genom firning med rep.

 

Arboristen har kunskapen och utrustningen för att på ett säkert och effektivt sätt kunna utföra denna tjänst.

 

Om utrymme finns att använda sig av traditionell markfällning, gör vi självklart det för att spara tid.

 

Vid beslutet om träd ska fällas bör man tänka till ordentligt. Arboristen kan även här hjälpa till med bedömningen och väga in olika riskfaktorer och andra aspekter.

Trädhöjdaren • Birk Källström • 070-435 42 03 • birk@tradhojdaren.se • www.tradhojdaren.se