Trädbesiktning

För att upptäcka och åtgärda farliga (rötskadade) riskträd i tid, kan en besiktning göras av misstänkta träd eller trädbestånd.

 

I vissa situationer är röttangrepp dolda inuti stammen och avancerade mätinstrument kan användas för att bedöma trädets riskfaktor och vigör.

Trädhöjdaren • Birk Källström • 070-435 42 03 • birk@tradhojdaren.se • www.tradhojdaren.se