Trädbesiktning

Det är viktigt att upptäcka farliga risk-träd i tid och åtgärda dessa genom förebyggande trädvård eller alternativt fällning, vilket i annat fall kan få förödande konsekvenser.


Kostnadsfri konsultation, -riskbedömning


Trädhöjdaren erbjuder alltid en kostnadsfri konsultation, vilket innebär en lättare form av besiktning av träden i samband med en offert. Det handlar alltså om en okulär bedömning av risker och trädens kondition, vilket redovisas i rekommenderde åtgärder.


Omfattande besiktning, och Resistograf-undersökning


När det handlar om större trädbestånd och ett skriftligt dokument önskas är tjänsten mer omfattande, (se även Trädvårdsplaner).

I vissa situationer kan röttangrepp vara dolda inuti stammen och avancerade mätinstrument kan användas för att bedöma trädets riskfaktor och kondition.

Trädhöjdaren erbjuder Resistograf-undersökning för detta ändamål.

Trädhöjdaren • Birk Källström • 070-435 42 03 • birk@tradhojdaren.se • www.tradhojdaren.se