Trädvårdsplaner

En omfattande trädvårdsplan rekommenderas till alla större värdefulla trädbestånd där också kraven på säkerhet är stora. Exempelvis i parker, alléer och på kyrkogårdar.

Trädvårdplanen ger en nödvändig överblick över de aktuella träden och vilka arbetsinsatser som med tiden är att föredra.

ä

krare under en lång tid.

En trädvårdsplan är alltså en form av skötselunderlag som gör beståndet s

Trädhöjdaren • Birk Källström • 070-435 42 03 • birk@tradhojdaren.se • www.tradhojdaren.se