Trädvård

Träd är viktiga!

Träden är som känt mycket nyttiga för vår miljö på flera sätt. De ger omgivningen liv, tar hand om föroreningar, skyddar mot hård vind, buller och starkt solsken. Friska och vackra träd kan även höja tomtens eller fastighetens värde avsevärt.

 

Felaktigt skötta träd utvecklas ofta till farliga riskträd som orsakar problem som med tiden kan bli mycket kostsamma. Träden kan också växa sig för stora och täta för sin växtplats och därmed utgöra ett problem.

 

Arboristen bedömer trädens risker och förutsättningar samt rekommenderar lämpliga åtgärder, vilka alltid utförs på ett säkert sätt.

Arbetsmetod

Trädhöjdaren utför allt trädarbete genom effektiv klättring, vilket innebär en mycket skonsammare metod än om stora sky-lifts skulle användas.

 

Förutom att trädvård kan erbjudas för träd som är placerade på otillgängliga platser för dessa maskiner, blir det även möjligt att utföra trädvård med mycket större precision.

 

Fördelen är alltså att arbetet utförs inifrån trädet och åtkomsten av hela kronan underlättas betydligt.

Trädhöjdaren • Birk Källström • 070-435 42 03 • birk@tradhojdaren.se • www.tradhojdaren.se