Trädvårdsplaner

En omfattande trädvårdsplan rekommenderas till alla större värdefulla trädbestånd där också kraven på säkerhet är stora. Exempelvis i parker, alléer och på kyrkogårdar.

 

Trädvårdplanen ger en nödvändig överblick över de aktuella träden och vilka arbetsinsatser som med tiden är att föredra.

 

En trädvårdsplan är alltså en form av skötselunderlag som gör beståndet säkrare under en lång tid.

Trädhöjdaren • Birk Källström • 070-435 42 03 • birk@tradhojdaren.se • www.tradhojdaren.se